Quay Dựng Video Tết Tại Trung Tâm Ielts Đa Minh

Hunter Agency đã có buổi quay hình phỏng vấn chuẩn bị nội dung cho Tết tại trung tâm dịch vụ của khách hàng. Nhằm đưa chất lượng và hiệu quả từng bài content mà Hunter Agency làm ra. Hunter đã tiến thành mở rộng các dịch vụ quay dựng media theo chiến lược marketing của […]